วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการจัดกิจกรรม Earth Hour วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552
ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

18.30 น.
คอนเสิร์ตรณรงค์ลดโลกร้อน
แฟชั่นโชว์ลดโลกร้อน

19.45 น.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน

20.00 น.
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี กดปุ่มปิดไฟ
การเสวนา เรื่องโลกร้อน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ร่วมเสวนา
1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หัวข้อ การรณรงค์ลดโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร

2.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หัวข้อ ปัจจุบันวิกฤตโลกร้อนคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

3.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวข้อ โลกร้อนกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน

4.ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวข้อ การรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน

5.ผู้แทนบริษัทเซ็นคาร์ จำกัด
คุณกรินทร์ พัฒนศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพห้าง Carrefour
หัวข้อ จาก 1 ปีที่ผ่านมาหลังจากห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ประกาศการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อนได้ผลอย่างไร และมีแผนจะดำเนินการอย่างไร และภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนอย่างไร

6.คุณบีม กวี ตันจรารักษ์ ทูต WWF ประเทศไทย
หัวข้อ ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ควรจะสนับสนุนการดำเนินการอย่างไร

7.คุณนาตาลี เกลโบวา
หัวข้อ ในฐานะที่เป็น Idol ของผู้หญิงจะช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

8.คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์
หัวข้อ ความตระหนักของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในปัญหาโลกร้อน เป็นอย่างไร

-การถายทอดสัญญาณภาพการปิดไฟจากถนนน 5 สาย ขึ้นจอแสดงภาพ
-การถ่ายทอดสัญญาณการปิดไฟจากพระบรมมหาราชวัง,วัดอรุณ,สะพานพระราม8
-การถ่ายทอดสัญญาณภาพการปิดไฟจากประเทศที่ปิดไฟก่อนประเทศไทย

21.00 น.
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี กดปุ่มเปิดไฟ
นำเสนอข้อมูลการลดปริมาณไฟฟ้าและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการไฟฟ้านครหลวง

21.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม