วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

"ง่ายจะตายปิดไฟแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลย..."

video

"ง่ายจะตายปิดไฟแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลย.....ครับ...."